Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Tal med din læge

Hvis dit barn udviser tegn på ADHD, er der mange instanser, som du kan henvende dig til for at få hjælp. Mange familier starter med at tale med deres egen læge eller skolelægen. Nogle børnelæger kan selv foretage en vurdering af barnet, men som regel henviser de barnet til en specialist.

Hvad sker der hos lægen?

For at en udredning skal opfylde sit formål, bør en indledende udredning hos en specialist omfatte følgende:

  • samtale med barn og forældre, dvs. en såkaldt anamnese
  • information om barnet fra andre kilder, som regel børnehave- eller skolepersonale, om symptomer, trivsel, social funktionsevne og så videre
  • besvarelse af spørgeskema (forældre, eventuelt børnehave-/skolepersonale og eventuelt barnet selv)
  • psykologiske test og vurderinger
  • motorisk/neurologisk undersøgelse og grundlæggende medicinsk undersøgelse (kropsundersøgelse og undersøgelse af syn og hørelse)
  • analyse af situationen i børnehave eller skole, fx hvordan miljøet påvirker barnet og barnets indlæringsevne og præstationer i skolen.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen: Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge)

Hvilke læger kan du henvende dig til?
Egen læge/læge i den primære sundhedssektor
Din egen læge er måske den første i sundhedssektoren, som du henvender dig til for at få hjælp. I de fleste tilfælde vil din egen læge henvise dig til en læge med speciale i udredning og behandling af ADHD.
Børnelæge
Børnelæger er specialister i børnesygdomme. Til gengæld er det ikke sikkert, at en børnelæge har erfaring med ADHD. Eftersom ADHD oftest forekommer hos børn, er det dog sandsynligt, at en børnelæge har en vis erfaring med screeningprocessen for ADHD og derfor kan hjælpe med at udelukke (eller identificere) medicinske tilstande med lignende adfærds- eller indlæringsmønstre. Derudover har de sandsynligvis større erfaring end jeres egen læge med at ordinere medicin til børn. Ligesom jeres egen læge kan de være til stor hjælp med hensyn til at henvise til lokale ADHD-specialister.
Børne- og ungdomspsykiater
En børne- og ungdomspsykiater er specialiseret i psykisk sundhed og psykiske sygdomme i barndommen, blandt andet ADHD og børnedepression. En børne- og ungdomspsykiater kan hjælpe med at vurdere, om ADHD er det eneste problem, eller om der også er andre symptomer til stede. De fleste børne- og ungdomspsykiatere har stor erfaring med at ordinere lægemidler i forbindelse med ADHD og andre psykiske forstyrrelser, der forekommer hos børn.
Børne- og ungdomsneurolog
En børne- og ungdomsneurolog er en medicinsk specialist, som kan have særlig kompetence i forhold til at diagnosticere og behandle ADHD. Disse læger er som regel eksperter i at påvise og behandle epilepsi, andre neuropsykiatriske forstyrrelser såsom Tourettes syndrom eller hjernetumorer. En del børn med ADHD konsulterer en børne- og ungdomsneurolog for at udelukke disse tilstande.
Psykiater
En psykiater er en læge, som er specialiseret i psykisk sygdom, og som også kan ordinere medicin mod ADHD til teenagere og voksne. Hos mange teenagere og voksne forbedres symptomerne ikke, hvis der kun anvendes adfærdsterapi (primært KAT, kognitiv adfærdsterapi) KAT-metoder kan dog hjælpe personer med ADHD med at finde metoder til at håndtere de unikke problemer, som de kan støde på i deres samvær med familie, venner og skolekammerater.
Skolelæge
En skolelæge er på skolen for at fremme elevernes sundhed, for at føre en dialog med elever og forældre samt for at stille en diagnose eller henvise til videre udredning.