Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Medicinering

Der findes omfattende videnskabelig dokumentation for, at medicin er en effektiv måde at behandle ADHD på. ADHD-medicin hjælper med at afhjælpe de primære symptomer, dvs. uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Der findes flere forskellige præparater. Nogle børn opnår et bedre resultat med én type medicin, mens andre børn har mere nytte af en anden. Den ordinerende læge skal derfor arbejde tæt sammen med patienten og dennes familie for at finde den helt rigtige medicin og dosis til hvert enkelt individ.

”Medicin har en tendens til at øge opmærksomheden, mindske distraherbarheden og forbedre evnen til at fokusere.”

Hvordan fungerer ADHD-medicin?

Lave niveauer af visse signalstoffer i hjernen, som regulerer muskelkontrol og opmærksomhed og evnen til at organisere, planlægge og tage beslutninger, kan føre til ADHD. Disse stoffer kan øges eller udnyttes mere effektivt ved hjælp af ADHD-medicin, hvilket fører til en lang række adfærdsmæssige og studierelaterede forbedringer.

Medicin har en tendens til at øge opmærksomheden, mindske distraherbarheden og forbedre evnen til at fokusere. Den gør det nemmere at stoppe op og reflektere over konsekvenserne af en given adfærd. Medicin kan ikke lære nogen en ny adfærd, men den kan gøre personen i stand til at fokusere på nye færdigheder.

Forskning viser, at ADHD-medicin forbedrer samspillet mellem forælder og barn, opmærksomheden i klasseværelset samt skole- og arbejdspræstationer.

Hvordan virker ADHD-medicin på børn og unge?

Forskellige former for centralstimulerende midler (CS) er førstevalget ved medicinsk behandling af børn og unge med ADHD-symptomer. Det gælder både i og uden for Danmark. CS-medicin kan indeholde forskellige virksomme stoffer (for eksempel methylphenidat, dexamfetamin samt en kombination af dex- og levoamfetamin) og sælges under forskellige produktnavne. Disse midler kan have forskellig effekt på forskellige individer afhængigt af deres sygdomsprofil. De har desuden forskellig virkningstid, hvilket også kan have indflydelse på, hvilken medicin lægen vælger at ordinere. Spørgsmålet om CS og risikoen for fremtidige misbrugsproblemer er blevet diskuteret flittigt. Studier har vist, at CS ikke medfører nogen form for eufori eller rus ved behandlingen, og der er ikke blevet påvist nogen risiko for dosisøgning. (Kilde: Børneliv i kaos – om børn og unge med ADHD, 2012)

Sundhedsstyrelsens behandlingsanbefalinger
  • Medicinsk behandling er blot ét element i et multidisciplinært behandlingsprogram, som også indeholder psykosociale og pædagogiske indsatser.
  • Den medicinske behandling skal individualiseres og være baseret på et samspil med patienten og lydhørhed over for patientens livssituation og oplevelse af behandlingen.
  • Opfølgning af effekt og sikkerhed i sundhedsdata- og kvalitetsregistre er essentiel. Det er derfor vigtigt, at den person, der ordinerer medicinen, registrerer behandlingen i de tilgængelige registre.
  • Risikoen for klinisk signifikante hjerte-kar-bivirkninger er lille, men skal altid vurderes, inden der indledes en medicinsk behandling af ADHD.
  • Centralstimulerende medicin (CS-medicin) og atomoxetin kan have en negativ indvirkning på børns højde.
  • Eventuel epilepsi skal være grundigt afdækket inden ordinering af CS-medicin eller atomoxetin. Ved samtidig skadelig brug eller afhængighed skal risikoen for fejlanvendelse vejes op imod risikoen for underbehandling af ADHD.
  • Behandling med CS-medicin med hurtig virkning og kortvarig effekt indebærer en højere risiko for skadelig brug eller afhængighed end behandling med mere langtidsvirkende præparater.
  • Risikoen for videresalg eller anden spredning af receptpligtig CS-medicin skal tages i betragtning. 

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.