Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Forandringer i hjemme- og skolemiljø

I kombination med adfærdsterapien kan der også gennemføres en række forandringer i barnets hjemme- og skolemiljø. Denne form for tiltag har som mål at forbedre barnets studiefærdigheder og adfærd i klasseværelset. Det er vigtigt at få hjælp af lærerne til at gennemføre disse forandringer, og deres tilbagemeldinger er generelt meget vigtige i forhold til opfølgningen på og evalueringen af ADHD-behandlingen. Barnets alder og symptomernes sværhedsgrad spiller dog også en vigtig rolle for, hvor effektive disse tiltag er, og hvor meget man får ud af at arbejde med indlæringseksperter.

Tænk på, at

For børn med ADHD er kontinuitet i behandlingen vigtig, uanset om det handler om konsekvente belønningssystemer i forbindelse med adfærdsterapi, stabile rutiner i hjemme- og skolemiljøet eller medicinering.

Andre behandlinger, som kan være en hjælp for barnet og dets familie:

  • Familieterapi, som kan hjælpe forældre og søskende med at håndtere den stress, som det indebære at leve sammen med en, der har ADHD.
  • Social færdighedstræning, som hjælper barnet med at opføre sig mindre aggressivt og impulsivt, håndtere vrede og opføre sig på en mere socialt acceptabel eller passende måde. 
  • Støttegrupper, som kan tilbyde voksne og børn med ADHD samt deres forældre et netværk med social støtte, information og uddannelse. 

Læs gerne mere i Patienthåndbogen på www.sundhed.dk.

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.