Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Adfærdsterapi

Formålet med adfærdsterapi er at forandre og forbedre børns adfærd. Terapien gennemføres som regel ved, at man uddanner forældre og/eller lærere i særlige teknikker, som forbedrer adfærden, for eksempel symbolske belønningssystemer og pauser. Et andet begreb er social færdighedstræning, som du kan læse mere om længere nede på siden.

De tre principper for adfærdsterapi:

  1. Opstil specifikke mål.
  2. Reager på forskellige typer adfærd med henholdsvis belønninger og konsekvenser.
  3. Bliv ved med at anvende belønninger og konsekvenser i tilstrækkeligt lang tid.
”I alle tilfælde kræver behandlingen af ADHD et tæt samarbejde mellem familie, lærere og alt involveret sundhedspersonale.”
Social færdighedstræning – ”Social skills training

Børn med ADHD oplever store vanskeligheder i deres samspil med andre børn, hvilket især kommer til udtryk, hvis børnene let bliver vrede og optræder aggressivt over for andre. Det får stor betydning, ikke bare for barnets samvær med andre i hverdagen, men også for det fremtidige samspil med såvel voksne som børn i deres omgivelser.

Man har udviklet en række træningsmetoder, som har til formål at øge barnets evne til at håndtere det sociale samspil med deres jævnaldrende. Det kan handle om, hvordan man præsenterer sig i en legesituation, hvordan man løser konflikter, hvordan man tager hensyn til andres ønsker, hvordan man får kammerater og så videre. Der kan også indgå udvikling af indlæringsstrategier, som gør det nemmere at klare skolearbejdet. I disse programmer anvendes forskellige teknikker såsom voksenvejledning (coaching), eksempelsituationer, rollespil og andre øvelser – enten individuelt eller i grupper. (Kilde: Børneliv i kaos – om børn og unge med ADHD, 2012)

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.