Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Hvad er ADHD?

ADHD er et akronym dannet af de engelske ord Attention Deficit HyperactivityDisorder. På dansk kaldes det forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

Forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) er en neuropsykiatrisk funktionsnedsættelse, som påvirker evnen til at fokusere og koncentrere sig om en specifik opgave. ADHD omfatter også overdrevet aktivitet og impulsivitet.

ADHD påvirker personens evne til at være produktiv og kan også påvirke, hvordan hun eller han udvikler sine sociale relationer eller sin selvfølelse. ADHD debuterer i barndommen og hænger ved i teenageårene og op i voksenalderen i 40-70 % af alle tilfælde.

ADHD rammer skønsmæssigt 3-5 % af alle børn, uafhængigt af kultur eller geografisk region. Det betyder, at der i et klasseværelse med 25-30 elever ofte vil findes mindst ét barn med ADHD.

 

Hvad ADHD er
  • En anerkendt neuropsykiatrisk funktionsnedsættelse, som giver barnet problemer med at være opmærksom og fokusere på sine opgaver. Barnets adfærd kan desuden ofte være præget af overdrevet aktivitet.
  • ADHD er karakteriseret af tre hovedsymptomer – uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet (samtlige tre symptomer behøver ikke at forekomme).
  • ADHD starter i barndommen og hænger ofte ved op i voksenalderen.
  • Funktionsnedsættelsen kan have flere årsager.
  • Den kan diagnosticeres, selvom det nogle gange kan være svært.
  • Der findes effektive behandlinger mod ADHD.
Hvad ADHD ikke er
  • Det er IKKE et attitudeproblem eller et resultat af dårlig opdragelse.
  • Det er IKKE en intellektuel defekt.

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.