Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Cookiepolitik

Velkommen

Velkommen til Levemedadhd.dk der ejes af Janssen Cilag A/S. Denne cookiepolitik er designet til at fortælle dig om vores fremgangsmåder med hensyn til indsamling af information fra dig, når du besøger vores websted, via cookies og andre sporingsteknologier.

Overblik over regler for cookiesamtykke

EU-lovgivning kræver at organisationer, der placerer cookies via websteder på besøgendes computere, skal opnå disses "samtykke" efter at have givet klar og udtømmende information om, hvordan cookies anvendes på webstederne.

For at overholde dette krav, har vi taget fire skridt:

(i)         Identificeret cookies og andre sporingsteknologier, der leveres af dette websted, deres formål og tilknyttet information, så som hvornår de udløber, og om de er første- eller tredjepartscookies.

(ii)        Vurderet graden af påtrængenhed af disse cookies i forhold til den besøgendes forventninger om privatliv, baseret på de informationer, der indhentes i (i) ovenfor.

(iii)       Leveret 'klar og udtømmende' information om cookies på webstedet med det relevante niveau af offentliggørelse, der passer til påtrængenheden for hver cookie (se Indstillingspanel for cookies).

(iv)       Brugt en passende strategi for at opnå samtykke for webstedets cookies med hensyntagen til deres anvendelse og påtrængenhed. Visse typer af cookies kan være omfattet af lovbaserede undtagelser, og hvor dette er tilfældet, kræves der ikke samtykke til disse cookies.

Samtykkestrategier der anvendes på dette websted

Europæiske standarder for indhentelse af samtykke til anvendelse af cookies og lignende sporingsteknologier (så som sporingspixels og webstedscripts) ("cookies") er under fortsat udvikling, og selv om tidligere strategier for udtrykkeligt samtykke (eller 'tilvalgs'-strategier) udgør den juridisk mest robuste løsning for opnåelse af samtykke, så kan disse påvirke besøgsoplevelsen negativt og også have negative virkninger i forhold til indsamling af legitime webstedsinformationer.

Som et alternative giver implicitte samtykkestrategier os mulighed for at gå ud fra samtykke, når besøgende ikke afviser cookies (eller 'fravalg'), efter at vi har leveret tydelige informationer om cookies og enkle, lettilgængelige cookiekontrolfunktioner på første tilgangsniveau Se Bilag A til denne cookiepolitik. Dette giver besøgende mulighed for at acceptere eller afvise cookies, der bruges på dette websted.

Den relevante samtykkestrategi vil afhænge af, hvor påtrængende den enkelte cookie er, med hensyntagen til:

  • hvem der leverer cookien (d.v.s. en første eller en tredje part)
  • hvilke oplysninger, cookien indsamler
  • hvilket formål den opfylder
  • hvor længe den varer
  • karakteren af det websted, den leveres fra.

For cookies der kræver samtykke, anvender vi en tre-trins tilgang:

  • for cookies, hvor niveauet af påtrængenhed kan betragtes som værende lav: Vi giver udvidet information i cookiepolitikken og giver en let måde at fravælge cookies og går ud fra, at den besøgende har givet sit samtykke, når de ikke vælger at afvise cookies
  • for cookies, hvor niveauet af påtrængenhed kan betragtes som værende mellem: Vi bruger den samme strategi som for cookies med en lav grad af påtrængenhed men giver også kontekstuel information om cookiens anvendelse ved passende steder på webstedet (f.eks. med cookieoplysninger ved målrettede annoncer eller andre webstedsfunktioner, der er afhængige af disse cookies)
  • for cookies, hvor niveauet af påtrængenhed kan betragtes som værende høj: Vi bruger en strategi med forudgående samtykke (for eksempel ved at bruge en banner-/pop-up besked, der kræver, at den besøgende skal give sit samtykke til disse cookies, inden de leveres).

Underforstået samtykke for de fleste cookies: Cookies, der leveres via dette websted, har kun en lav til medium grad af påtrængenhed.

Cookieoplysninger efter type i stedet for identitet: På grund af det betydelige antal cookies, der leveres via websteder, grupperes de efter kategori (for eksempel 'reklamecookies', 'analysecookies'). Dette giver mulighed for at give cookieoplysninger, der er enklere og nemmere for kunden at forstå.

BEMÆRK: Indstillingspanelet for cookies giver information om formål, udløb og links til at afvise cookies.

Links til andre websteder

Dette websted kan indeholde links eller referencer til andre websteder. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer de cookies/sporingsteknologier, der er på andre websteder, og at denne cookiepolitik ikke gælder for disse websteder.

Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende denne cookiepolitik eller dette websteds fremgangsmåde vedrørende information, bedes du kontakte os, som følger:

Janssen-Cilag A/S, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød
Telefon: +45 45 94 82 82
E-mail: [email protected]

Ændringer i denne cookiepolitik

Hvis denne cookiepolitik ændres, vil den reviderede politik blive opslået på dette websted. Denne cookiepolitik blev sidst opdateret [20.05.2016]

 

Bilag A: Type af cookies, der anvendes på dette websted levemedadhd.dk

 Cookietype

Kilde

Formål

Udløb

Hvordan den kan blokeres

Cookies og andre sporingsteknologier leveret af Janssen-Cilag A/S

exp_last_visit

levemedadhd.dk

Sidste besøgs tidsstempel.

Udløber om 1 år

Via browser indstillinger.

exp_last_activity

levemedadhd.dk

Sidste aktivitets tidsstempel

Udløber om 1 år

Via browser indstillinger.

exp_tracker

levemedadhd.dk

URL-kodet seriedannet række med indlæste sider. Oplysningerne bruges til at se generelle sideindlæsninger for hver side

Udløber i slutningen af session

Via browser indstillinger.

Cookies og andre sporingsteknologier leveret af Google Analytics, serviceleverandører og andre selskaber

__utma

Google Analytics

Bruges til at skelne brugere og sessioner. Cookien oprettes, når javascript-biblioteket aktiveres og ingen eksiterende __utma-cookies findes. Cookien oprettes hver gang data sendes til Google Analytics.

2 år fra indstillet/opdatering.

Via browser indstillinger.

__utmt

Google Analytics

Bruges til at regulere anmodningsfrekvens.

10 minuter

Via browser indstillinger.

__utmb

Google Analytics

Bruges til at fastlægge nye sessioner/besøg. Cookien oprettes, når javascript-biblioteket aktiveres og ingen eksiterende __utmb-cookies findes. Cookien oprettes hver gang data sendes til Google Analytics.

30 minutter fra indstillet/opdatering

Via browser indstillinger.

__utmc

Google Analytics

Bruges ikke i ga.js. Indstilles til samarbejde med urchin.js. Historisk set bruges denne cookie sammen med __utmb-cookien til at fastlægge, om brugeren var i en ny session/nyt besøg.

Slut på browser-session

Via browser indstillinger.

__utmz

Google Analytics

Gemmer trafikkilden eller kampagnen, der forklarer, hvordan brugeren kom til dit websted. Cookien oprettes, når javascript-biblioteket aktiveres og opdateres hver gang data sendes til Google Analytics.

6 måneder fra indstillet/opdatering

Via browser indstillinger.

__utmv

Google Analytics

Bruges til at gemme tilpassede variable data fra besøg-niveau. Denne cookie oprettes, når en udvikler bruger _setCustomVar-metoden med en tilpasset variabel til besøgniveau. Denne coopie bruges også til den frarådede _setVar-metode. Cookien oprettes hver gang data sendes til Google Analytics.

2 år fra indstillet/opdatering

Via browser indstillinger.