Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Portræt af en teenager

Det kan være svært at forstå mennesker, der har ADHD. Denne korte historie om en teenager med ADHD kan give et lille indblik i deres verden.

Tænk på!

En behandlingsplan omfatter ofte en afvejning mellem adfærdsterapi og medicinering. Når medicin anvendes som en del af behandlingsplanen, er det et af de mest effektive redskaber til at mindske symptomerne. Læger anvender forskellige typer receptpligtig medicin, kombineret med rådgivning, til at behandle forskellige former for ADHD-adfærd. Hver behandling bidrager på sin måde til at holde symptomerne under kontrol. Tal med din læge, hvis du observerer adfærd af den eller de typer, der beskrives under symptomer. Lægen kan ordinere en behandlingsplan, som tilpasses i samarbejde med dig og din teenager.

Vidste du, at ...

På trods af, at ADHD er en af de mest almindeligt forekommende neuropsykiatriske funktionsnedsættelser hos børn, er ADHD hos teenagere ikke blevet undersøgt i nævneværdig grad. Forskning viser, at helt op til 80 % af de børn, der bliver diagnosticeret med ADHD, stadig har symptomer i deres teenageår, og at cirka 65 % oplever symptomer i voksenalderen.

Anna er 17 år

ADHD hos piger bliver ofte ikke opdaget. Selvom Anna er meget intelligent, synes lærerne, at hun er forvirret og lidt af en dagdrømmer.

Annas historie

Anna har altid været uorganiseret, hvad enten det gælder hendes værelse, skabet på skolen eller hendes undervisningsnoter. I de små klasser var hun utroligt dygtig, men presset på de mellemste klassetrin gjorde hende træt, hvilket gik ud over hendes skolearbejde. I de tidlige teenageår skændtes hun med sine forældre hver dag, og efter en række ulykker besluttede Anna sig i samråd med sine forældre for at søge hjælp hos en læge.

“Jeg troede, at alle havde det som mig i forhold til at være uorganiseret …” 

På trods af, at ADHD er en af de mest almindeligt forekommende neuropsykiatriske funktionsnedsættelser hos børn, er ADHD hos teenagere ikke blevet undersøgt i nævneværdig grad. Forskning viser, at helt op til 80 % af de børn, der bliver diagnosticeret med ADHD, stadig har symptomer i deres teenageår, og at cirka 65 % oplever symptomer i voksenalderen.

Mange teenagere med ubehandlet ADHD oplever et fald i deres præstationer i skolen, de kommer ud for ulykker, og de har en risiko for at udvikle misbrugsadfærd. De kan også have en øget asocial adfærd og ender af og til i kriminalitet, hvilket efterfølgende får negative konsekvenser for dem selv og deres familie.

Når børn med ADHD bliver ældre, forandres symptombilledet ofte. Visse symptomer, deriblandt impulsivitet, rastløshed, overdrevet motorisk aktivitet, uopmærksomhed og distraherbarhed kan blive mindre udtalte. Derfor er der mange teenagere, der i første omgang bliver diagnosticeret med den kombinerede type ADHD, som i voksenalderen ikke længere opfylder kriterierne for denne type ADHD. Impulsivitet og hyppige udbrud bliver dog ofte ved med at være et stort problem for mange teenagere, hvilket fører til vanskeligheder i skolen, på arbejdet, i familien og i sociale relationer.

Hos cirka 35 % af alle børn med ADHD forekommer der også trodsighed eller adfærdsforstyrrelser. Hos piger og kvinder kan ADHD være en skjult funktionshindring, som fejltolkes af skole og læger, hvilket kan medføre, at disse piger og kvinder lider i stilhed.

Piger og drenge med ADHD virker ofte, som om de let bliver distraheret, og de kan opleves, som om de:

  • generelt sjusker i skolen og derhjemme
  • konsekvent er bagud med opgaver
  • konstant glemmer ting såsom lektier
  • let bliver distraheret
  • regelmæssigt kommer for sent i skole
  • ofte udskyder deadlines og venter med alt til sidste øjeblik
  • ikke hører efter, når de bliver tiltalt.
Få hjælp

En behandlingsplan omfatter ofte en nøje afvejning mellem ikke-farmakologiske støtteindsatser og medicinering. Når medicin anvendes som en del af en omfattende behandlingsplan, er det et af de mest effektive redskaber til mindskning af ADHD-symptomer.

Hver behandling bidrager på sin måde til at holde symptomerne under kontrol. Kontakt din læge, hvis du har observeret nogen af de symptomer, der er beskrevet herover, og ønsker at tale med nogen om det. Han eller hun kan hjælpe dig med at finde frem til forskellige støtteindsatser, som kan hjælpe den enkelte. 

Film om teenagere og ADHD

Her vil du kunne se en række korte film, hvor de medvirkende åbenhjertigt fortæller om de sorger, glæder og udfordringer der er, når man er ung og har ADHD.

Forskel mellem piger og drenge

Hos piger og kvinder kan ADHD være en skjult funktionshindring på grund af den måde, som symptomerne kommer til udtryk på. Teenagepiger med ADHD identificeres og diagnosticeres ofte først, når deres udfordringer i skolen er blevet kroniske og problematiske. Derfor lider mange piger og kvinder i stilhed. Læs et studie om piger og ADHD her.

Behandling

For at behandlingen af ADHD skal blive vellykket, kræver det et samarbejde mellem patienten, den nærmeste familie, sundhedssektoren, skolen og den eventuelle arbejdsplads. Den konkrete behandling er baseret på et samspil mellem adfærdsterapi, forandringer i hjemme- og skolemiljø samt medicin.

 

Personen på billedet har ingen relation til historien.