Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Tips til forældre

Den måde, som du taler med dit barn på, har en direkte indvirkning på dit barns måde at tale med dig på og på hans eller hendes adfærd. Jo mere du kan forbedre jeres relation og kommunikation, desto bedre kan du hjælpe dit barn med ADHD med at vokse op og blive mere ansvarsfuldt.

Normalt interagerer forældre og børn på en naturlig måde og uden at tænke så meget over det. Når man har en stabil og nær relation, hvor man udviser gensidig respekt, tager man hensyn til hinandens følelser, og det er nemt at kommunikere. Men hvis relationen i en periode belastes af konflikter, modstand og trodsighed, kan forholdet mellem forælder og barn påvirkes negativt. En af de bedste metoder til at bryde den onde cirkel er at ændre den måde, som du og dit barn taler med hinanden på.

Metoder til at kontrollere dine følelser

I en spændt situation kan negative følelser såsom vrede, frygt og defensivitet ofte besværliggøre kommunikationen for hele familien. Følelser kan komme til udtryk i dit tonefald, dit kropssprog, dine handlinger og dit ordvalg.

Hvis du oplever følelser som disse eller føler, at du bliver anspændt sammen med dit barn, skal du træde et skridt tilbage og: 

 • Kigge på dit barn
 • Observere dit barns kropssprog, ansigtsudtryk, toneleje, talehastighed og ordvalg
 • Være opmærksom på dit barns og dine egne følelser
 • Observere og analysere, hvad der egentlig foregår.

 

Nu er du klar til at formidle dine faktiske følelser på en rolig og positiv måde, som ikke virker aggressiv.

Tal anderledes

Der er ingen, der bryder sig om, at man råber ad dem. Dit tonefald har en direkte indvirkning på det svar, som du kan forvente at få tilbage. Når man interagerer med børn med ADHD, er det særligt vigtigt at:

 • Sænke stemmen og tonefaldet
 • Tale langsommere
 • Se barnet lige i øjnene
 • Bruge så få ord som muligt
 • Fatte sig i korthed, og hold sig til sagen
Erstat ordet ”nej”

Mange børn med ADHD har hørt ordet ”nej” så ofte, at de ikke længere registrerer det, før det er blevet sagt gentagne gange. Men der findes mange alternativer – det kræver bare lidt omtanke og øvelse. Man kan for eksempel vælge nogle af følgende muligheder:

 • Giv dit barn et andet alternativ (”Vær sød kun at tegne på papiret.”)
 • Giv information (”Den går i stykker, hvis du gør sådan.”)
 • Giv opmuntrende kommentarer (”Du begynder at nærme dig svaret.”)
 • Sig ”Stop!”
 • Inden du siger nej eller stop, skal du overveje, hvad du mere skal sige (”Vi kan ikke klatre i træer her.”)

Få nye lyttevaner

Det er lige så vigtigt at lytte som at tale, når man skal opnå en god kommunikation mellem forælder og barn. Lyt og vær opmærksom på, hvad dit barn siger – så får I begge en gensidig følelse af respekt og venlighed. Her er nogle forslag til gode lyttevaner:

 • Prøv at se det positive i det, der bliver sagt
 • Prøv at sætte dig ind i den anden persons synspunkt
 • Svar med positive ”jeg”-udsagn, som ikke er dømmende
 • Pas på med ”du”-udsagn”, der er camoufleret som ”jeg”-udsagn (fx ”Jeg tror ikke, at du forstår pointen.”).
 • Udtryk med dine egne ord, hvad du tror, at personen mener
Arbejd sammen

Nøglen til fælles fremgang er at sørge for, at begge parter vinder noget. Lad dit barns kraft og energi arbejde for dig og ikke mod dig. Det er nemmere at løse problemer, hvis:
Idéer og løsninger fremlægges én efter én

 • Du stiller spørgsmål, som får dit barn til at se og overveje tingene på en måde, som barnet måske ikke har tænkt på
 • Du påpeger, at selvom du ikke er enig, så har I diskuteret det igennem
 • Du er åben for diskussion.
 • Du fortsætter processen ved at gøre det, som I har aftalt
 • Når diskussionen er overstået, og visse problemer ikke er blevet løst, forklarer du, hvorfor nogle ting er uacceptable

OBS! Ved at stille spørgsmål til teenagerne, som får dem til at kommunikere med dig, i stedet for at give dem ordrer, motiverer du dem til at tænke over situationen eller tage en mere indgående diskussion med dig.

Hav det sjovt!

Jo mere positivt samspillet mellem dig og dit barn er, desto bedre. Leg sammen, hav fælles interesser og fritidsaktiviteter, fordriv tiden og tal sammen, når I ikke har andre planer end bare at hygge jer i hinandens selskab.

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.