Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

Tips til lærere

Tippene på denne side er taget fra den serie lærernoter, der blev udformet som et resultat af samarbejdsprojektet Sid Richardson Fellow School – University Collaborative Project, Texas A&M University-Corpus Christi og Corpus Christi Independent School District. Materialet blev udformet med det formål at hjælpe lærere med at håndtere børn med ADHD i klassen.

“Foreslå forældrene at skabe en lignende studieplads derhjemme, at lave faste tider og rutiner for studier, at gennemgå afsluttede lektier og at organisere skoletaskens indhold af noteshæfter og skolebøger med jævne mellemrum.”

Skab et godt læringsmiljø

 

 • Placér elever med ADHD tæt på dit kateder, men som en del af den normale bordplacering.
 • Placér dem på en stolerække forrest.
 • Omgiv dem med gode forbilleder.
 • Få klassekammerater til at hjælpe med undervisning og indlæring gennem samspil og samarbejde.
 • Undgå distraherende stimuli såsom vinduer, blæsere, radiatorer eller andre forstyrrende elementer.
 • Forandringer er svære at håndtere, så undgå fysisk omplacering, forandringer i skemaet og afbrydelser.
 • Skab en studieplads med reducerede stimuli til disse elever.
 • Foreslå forældrene at skabe en lignende studieplads derhjemme, at lave faste tider og rutiner for studier, at gennemgå afsluttede lektier og at organisere skoletaskens indhold af noteshæfter og skolebøger med jævne mellemrum.
 Giv instruktioner med omsorg
 • Bevar øjenkontakten, når du giver mundtlige instruktioner.
 • Sørg for, at anvisningerne er tydelige, kortfattede og i overensstemmelse med de daglige instruktioner.
 • Gør komplicerede anvisninger enklere.
 • Sørg for, at eleverne virkelig forstår anvisningerne, inden de går i gang med opgaven.
 • Gentag ved behov instruktionerne roligt og bestemt.
 • Opmuntre elever med ADHD til at bede om hjælp.
 • Nedtrap hjælpen gradvist, men husk, at børn med ADHD har brug for mere hjælp i længere tid end andre.
 • Lav for eksempel et hæfte med noter om de daglige opgaver, og:
  • sørg for, at eleven skriver alle opgaver korrekt op hver dag (hjælp til ved behov)
  • sæt din signatur i noteshæftet hver dag for at vise, at lektierne er blevet lavet (forældrene skal også signere)
  • anvend noteshæftet til den daglige kommunikation med forældrene.
At give opgaver
 • Giv kun eleven én opgave ad gangen.
 • Kontroller ofte, og tilbyd din støtte.
 • Afdæk særlige styrker og svagheder hos hver enkelt elev.
 • Tilpas opgaverne efter behov ud fra et individuelt undervisningsprogram og drøftelser med specialundervisningspersonale.
 • Sørg for, at du tester viden, ikke graden af opmærksomhed.
 • Giv ekstra tid til visse opgaver. Straf ikke elever med ADHD, som arbejder langsomt og har brug for mere tid.
 • Husk, at børn med ADHD let bliver frustrerede. Stress, belastninger og træthed kan føre til dårlig opførsel. 
Ret op på adfærden ved at rette op på selvværdet
 • Overvåg og opdrag på en rolig måde.
 • Konstater overtrædelser uden diskussion eller skænderier.
 • Fastsæt på forhånd konsekvenserne ved dårlig opførsel.
 • Giv omgående barnet besked om konsekvenserne.
 • Kontrollér jævnligt barnets opførsel.
 • Håndhæv klassereglerne konsekvent.
 • Påmind om medicinering under fire øjne.
 • Kom med opmuntringer.
 • Giv mere belønning end kritik.
 • Ros omgående al god opførsel og alle gode præstationer.
 • Find måder at opmuntre barnet på. 

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.