Du forlader nu web-siden www.levemedadhd.dk. Dette link fører til en web-side hvor vores nævnte Personbeskyttelseserklæring ikke gælder. Klik OK for at fortsætte.

ADHD og skole

Eftersom ADHD-adfærd ofte anses som uacceptabel i vores samfund, ender mange børn med ADHD med at få meget lavt selvværd, og de kan få begrænsede sociale færdigheder. Det kræver teamwork at hjælpe disse børn med at få et højere selvværd og føle sig stolte over deres præstationer. Teamet bør bestå af barnet, forældre, lærere og sundhedspersonale. 

Lærerens rolle er central

I de fleste klasser er der en eller flere elever med ADHD-symptomer. Derfor er lærerens rolle utroligt vigtig i forhold til at opretholde et roligt og positivt studiemiljø i klassen. Her findes der masser af tips og gode råd til dig, der er lærer. 

5 måder at forbedre elevens selvværd på

  1. Overvåg og opdrag på en rolig måde
  2. Kom med opmuntringer
  3. Giv mere belønning end kritik
  4. Ros omgående al god adfærd og alle gode præstationer
  5. Find måder at opmuntre barnet på

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.